Tuyển dụng biên tập viên website

Số lượng: 03 người
Vị trí: Biên tập viên
Hình thức: Bán thời gian

Mô tả công việc:

  • Tìm kiếm và đăng tin giải trí lên website www.vuisach.com , phục vụ cho fan GTS.
  • Có khả năng đăng 1 ngày ít nhất 5 bài có chất lượng lên website .

Yêu cầu :

  • Có máy tính
  • Sử dụng tốt trình soạn thảo Microsoft Word
  • Biết căn bản photoshop, hoặc 1 chương trình chỉnh sửa ảnh bất kỳ .

Ưu tiên :

  • Sinh viên
  • Biết html căn bản

Quyền lợi :

  • Nhận lương hàng tháng
  • Thi đua TOP hàng tháng

Ứng tuyển tại đây : https://goo.gl/gEhJLA