Home Trang chủ View Head Xem ở giao diện đầy đủ
 › 
 › 

Khi nào thì 9 - 1 = 10?

Khi nào thì phép tính 9-1 sẽ bằng 10 chứ không phải là bằng 8 như mọi người vẫn nghĩ?

Khi nào thì 9 - 1 = 10?
Khi nào thì 9 - 1 = 10?
Khi nào thì 9 - 1 = 10?
Xem đáp án
 
Likes Thích FanPageShare Chia sẻView Xem ở giao diện đầy đủComment Bình luận
Lên đầu trang