Home Trang chủ View Head Xem ở giao diện đầy đủ
 › 
 › 

A, B và C có giá trị lần lượt là bao nhiêu để thỏa mãn phép tính trên?

Biết A,B,C là 3 số khác nhau, hãy tìm chúng để thỏa mãn phép tính dưới đây

A, B và C có giá trị lần lượt là bao nhiêu để thỏa mãn phép tính trên?
A, B và C có giá trị lần lượt là bao nhiêu để thỏa mãn phép tính trên?
A, B và C có giá trị lần lượt là bao nhiêu để thỏa mãn phép tính trên?
Đáp án: Giá trị lần lượt của A, B và C là 1, 2 và 3.
Likes Thích FanPageShare Chia sẻView Xem ở giao diện đầy đủComment Bình luận
Lên đầu trang