Cách làm bài 'có tố chất bá đạo của học sinh' khiến người xem không thể nhịn cười. 

Những bài kiểm tra khiến giáo viên 'cạn lời'
10 điểm cho sự sáng tạo của học trò. 
Những bài kiểm tra khiến giáo viên 'cạn lời'
Phần đọc hiểu: Đã đọc nhưng chưa hiểu.
Làm văn: Bài thơ 'Nhàn' của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm là một bài thơ hay đến mức em không phân tích nổi.
Những bài kiểm tra khiến giáo viên 'cạn lời'
'Bố mẹ ở nhà thi cong lưng ra đi làm, nuôi cho ăn cho học. Em hỏi cô yêu đương cái gì? Yêu đương cái gì?'.
Những bài kiểm tra khiến giáo viên 'cạn lời'
Tưởng tượng và thực tế quá khác biệt. 
Những bài kiểm tra khiến giáo viên 'cạn lời'
'Môn học này quá cao siêu vượt qua khả năng của một người trần mắt thịt đam mê WC như em'.
Những bài kiểm tra khiến giáo viên 'cạn lời'
Con cái phải biết ơn... con đực. 
Những bài kiểm tra khiến giáo viên 'cạn lời'
Bài văn miêu tả khiến giáo viên cạn lời. 
Những bài kiểm tra khiến giáo viên 'cạn lời'
Trái nghĩa với 'ngay thẳng' đúng là 'lâu cong'.
Những bài kiểm tra khiến giáo viên 'cạn lời'
Đơn giản, ngắn gọn nhưng chính xác, không vì không được
Những bài kiểm tra khiến giáo viên 'cạn lời'
Bài làm tiếng Anh 'có tố chất bá đạo của học sinh'.

Ảnh : Internet

Loading...

Bình luận

    Theo dõi trên Facebook nhé

    Bài viết được nhiều quan tâm