Khi nào thì phép tính 9-1 sẽ bằng 10 chứ không phải là bằng 8 như mọi người vẫn nghĩ?

Khi nào thì 9 - 1 = 10?
Khi nào thì 9 - 1 = 10?
Khi nào thì 9 - 1 = 10?
Xem đáp án
 
Loading...

Bình luận

    Theo dõi trên Facebook nhé

    Bài viết được nhiều quan tâm