Xem bài viết : Yêu là cưới: Cô gái quyết tâm kết hôn cùng... robot!