Xem bài viết : Màn xin nghỉ phép 'bá đạo' nhất năm