Xem bài viết : Cá mập bị đấm chảy máu mũi khi giằng lưới của ngư dân