Thay vì nói, bằng cách dùng chữ viết kèm theo các vật dụng hàng ngày là có thể biểu đạt cảm xúc của mình.
1.001 cách thể hiện cảm xúc bằng hình ảnh chỉ có ở Việt Nam
Mình chia tay nhé!
1.001 cách thể hiện cảm xúc bằng hình ảnh chỉ có ở Việt Nam
Đừng nhẫn tâm làm thế.
1.001 cách thể hiện cảm xúc bằng hình ảnh chỉ có ở Việt Nam
Anh đào đâu ra người như em.
1.001 cách thể hiện cảm xúc bằng hình ảnh chỉ có ở Việt Nam
Phải biết "kìm nén cảm xúc".
1.001 cách thể hiện cảm xúc bằng hình ảnh chỉ có ở Việt Nam
Phút biệt ly
1.001 cách thể hiện cảm xúc bằng hình ảnh chỉ có ở Việt Nam
Trả đũa
1.001 cách thể hiện cảm xúc bằng hình ảnh chỉ có ở Việt Nam
Gần mực thì đen.
1.001 cách thể hiện cảm xúc bằng hình ảnh chỉ có ở Việt Nam
Anh không sao đâu.
1.001 cách thể hiện cảm xúc bằng hình ảnh chỉ có ở Việt Nam
Thuốc đắng giã tật.
1.001 cách thể hiện cảm xúc bằng hình ảnh chỉ có ở Việt Nam
Người ta vẫn bảo "Có chí thì nên".
1.001 cách thể hiện cảm xúc bằng hình ảnh chỉ có ở Việt Nam
Tất cả chỉ là hư cấu.
Nguồn : vnexpress
Loading...

Bình luận

    Theo dõi trên Facebook nhé

    Bài viết được nhiều quan tâm